Request a meeting

Yes, I want a meeting

HVA VI BIDRAR MED

I et prosjekt fra Noria Consulting får du bistand fra seniorkonsulenter med lang erfaring. Vi er sektorspesialister på IT i bank, forsikring og kapitalforvaltning. Vi har vært ute en vinternatt før, og lar oss ikke stresse av at ting ikke alltid går som planlagt. Vi bistår i prosjekter og leverer konsulenter slik at du som kunde kan være trygg på prosjektets fremdrift og leveranse. Vi er opptatt av å se de små tingene og det store bildet. Vi er samtidig opptatt av å sikre god kommunikasjon mellom deg og dine interne og eksterne interessenter, f.eks. kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Vi er opptatt av agile prosesser og konkrete leveranser. Den lange erfaringen fra våre prosjektledere og seniorkonsulenter gjør oss også trygge på å utfordre deg som kunde når vi tror en annen vei vil føre til et enda bedre resultat.

FORRETNING OG TEKNOLOGI

Vi kjenner hver dag på kroppen hvordan prosjekter i finansindustrien krever en kombinasjon av forretningsforståelse og teknologiforståelse. Teknologi skal skape verdi for forretningen. Vi mener at gode prosjektledere og senior teknologer må ha god evne til å kommunisere både med teknologisiden og forretningssiden, og vite hvordan digitale løsninger kan understøtte forbedrede prosesser, kundereiser og innovative forretningsmodeller. Derfor kan du forvente at våre prosjektledere har erfaring i å navigere mellom innovasjon av forretningsmodeller, prosessforbedring, Digital samhandling, FinTech og Analytics.

SPESIALISTER PÅ IT I BANK, FORSIKRING OG KAPITALFORVALTNING

En konsulent fra Noria Consulting har bred erfaring fra bank, forsikring eller kapitalforvaltning, enten vi jobber med digitalisering av kjerneprosesser, kundereiser, compliance eller innføring av ny finansteknologi. Det bidrar til at kunder får konsulenter med evne til å forstå de muligheter og utfordringer sektoren står overfor – økt konkurranse, kostnadspress, regulatoriske krav m.m., og gjør at vi kan hjelpe kundene ta enda bedre beslutninger.

Endringsagenter

Finansindustrien går gjennom store endringer, som krever betydelige evner til ikke bare å tenke nytt, men også å gjennomføre. Våre prosjektledere har evne til å lede større og mindre prosjekter som realiserer nye digitale produkter, kundereiser, intern og ekstern samhandling, og også større moderniseringer av kjernesystemer, plattformer, betalingsløsninger m.m. Felles er vår tilnærming til disse løftene – en evne til å kombinere innovasjon, digitalisering og komplekse prosesser som involverer alle ledd i mangefasetterte organisasjoner.

E-BOK og WHITEPAPERS

Ny e-bok! Last ned den nyeste e-boken til din innboks! THE DIGITAL INSURANCE INDUSTRY 2025 Last ned nå! Nytt whitepaper! Last ned det nyeste whitepaper til din innboks! Solvency II reporting in captives - a painful start! Last ned nå!

Kan vi hjelpe deg?

Ta kontakt

Want to learn more about PARIS?

Do not hesitate to contact us, and we’ll tell you all about how our solution will help you, and your customers