Request a meeting

Yes, I want a meeting

 

Programmet består av flere prosjekter. Noria Consulting bistår med prosjektledelse og testledelse.

Facts & figures

Programmet består av flere prosjekter. Noria Consulting bistår med prosjektledelse og testledelse.

Programmet utvikler moderne løsninger for kredittprosesser for store og internasjonale kunder og skal bidra til betydelige besparelser i kredittprosessene. Prosjektetene leverer etter en agil leveransemodell, med tett samhandling mellom forretning og utviklere. Samtidig har prosjektet en betydelig grad av offshore leveranser. Norias prosjektledere og deres betydelige kompetanse innen strategi, ledelse, agile leveransemodeller, forretningsforståelse og teknologiinnsikt sikrer at prosjektet leverer på tid, kost og kvalitet.

SPØRSMÅL?

Kontakt

Trond Erik Østhagen Daglig leder
next case

Norsk nisjebank

Noria leverer en komplett end to end digitaliserings prosjekt ved utvikling av et innovativt nytt produkt for bedriftsfinansiering.

READ THE STORY

Want to learn more about PARIS?

Do not hesitate to contact us, and we’ll tell you all about how our solution will help you, and your customers